Hakkında

Bilişim ve İletişim teknolojilerinde son 10 yıldır görülen başdöndürücü gelişmeler yalnız günlük hayatımızı derinden değiştirmekle kalmamış, eğitim teknolojileri ve yaklaşımlarında da belirgin farklılaşmalara yol açmıştır. On-line eğitim, telekonferans ve en son e-kitapların yaygınlaşmaya başlaması bunlara en iyi örneklerdir.

Tıpta İyi Yazı Yazma Kılavuzu projesi de bu değişimi algılayıp, konuyu bir bütün halinde sunmayı amaçlayan bir girişimdir. Projenin temel amacı, tıpta iyi yazı yazma konusunu bütün olarak ele alıp, proje sunumunda bilinen tüm Bilişim ve İletişim teknolojilerini kullanıp, bunu hızla yenilenebilir, klasik eğitim süreçlerine uygulanabillir ve yeni projeler üretebilir bir yapıya yerleştirmektir.

Proje; tıpta iyi yazma konusu ile ilgilenen kişilere klasik bir tekst kitabı sağlamakla yetinmeyip, eğitim sürecinin sürdürülebilirliğini ve verimini artıran yeni medya (video, ses, animasyon, çizim, imaj, v.b.) unsurlarını içeren bir platformun sağlanmasını hedeflemektedir. Projenin en temel hedefi kullanıcıya konuyu okuyarak, izleyerek, dinleyerek, soru cevaplayarak öğretmek ve konu hakkında yorumlarını alarak konunun güncel olmasını ve tartışılmasını sağlamaktır. Proje ile, yaşayan ve güncellenen Tıpta İyi Yazı Yazma Kılavuzu hazırlanması sağlanmıştır. Editoryal süreç de dahil olmak üzere tüm işlemler projeye ait bir web uygulaması üzerinden yürütülmektedir.