Atakan Sezer


Doğum Tarihi: 14 Mart 1974
Doğum Yeri: Giresun
  • 1992 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • 2000 - 2005 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştıma Görevlisi
  • 2007 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Orta ve lise öğrenimini Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi?nde yapan Dr. Atakan Sezer 1992 yılında mezun olduktan sonra tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi?nde (1992-1998) tamamladı. Mezuniyet sonrası cerrahi uzmanlık eğitimini 2000-2005 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı?nda yaptı. Uzman olduktan sonra 2007 yılında aynı fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı?nda Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak öğretim üyesi oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi?nde, 2010 yılında İtalya, Milano?da European Institute of Oncology?de Meme hastalıkları ve cerrahisi konusunda eğitim aldı. Kendisi halen Meme ve Endokrin Cerrahisi konularında ağırlıklı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı?nda çalışmaktadır. 2012 yılında Doçent ünvanını alan Dr. Atakan Sezer halen aynı üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. Atakan Sezer, Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği, İstanbul Meme Hastalıkları Derneği, SENATurk (Senoloji Akademisi-Turk), Türk-Bulgar Endokrin Cerrahi Klübü üyesidir. ?Tiroid Ameliyatları Sonrasında Derin Ven Trombozu Gelişmesi Riskinin Araştırılması.? ile 2009 yılında 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu?nda Aydın Boysan Birincilik Poster Ödülü, ?Preoperatif dinamik MR Mamografi meme kanserinde hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalımda prediktif faktör olabilir mi?" adlı çalışması ile 30. Ulusal Radyoloji Kongresine Sözel Bildiri Alanında 3.?lük Ödülü alan Dr. Atakan Sezer?in Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 40?ın üzerinde çalışması bulunmaktadır. Dr. Atakan Sezer?in idari görevleri arasında Trakya Üniversitesi Araştırma Hastanesi Merkez Müdür Yardımcılığı (2008-2009), Trakya Üniversitesi Organ Nakil Koordinatörü (2008-2010), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Komitesi Üyesi (2008-2009), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Tranfüzyonu Komitesi Üyesi (2008-2009), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ameliyathane Komitesi Üyesi (2008-2009), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sterizasyon Komitesi Üyesi (2008-2009), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Muayene Komisyon Başkanı (2008-2009), Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği (2008- Devam etmekte), Trakya Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2009- Devam etmekte), Trakya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2011- Devam etmekte), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği (2008-halen), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaların Değerlendirilmesi Komitesi Temsilcisi yer almaktadır.