Hamdi Akan


Doğum Tarihi: 11 Aralık 1957
Doğum Yeri: Ankara
  • 1980 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
  • American Society of Hematology (ASH)
  • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
  • European Organization for Cancer Treatment and Research (EORTC)
  • European Bone Marrow Transplant Registry (EBMT)
  • Association of Clinical Research Professionals (ACRP)
  • Tıp Bilişim Derneği
  • Türk Hematoloji Derneği
  • İç Hastalıkları Derneği
1992 yılından beri çeşitli uluslararası organizasyonlar (EORTC, EBMT) ve uluslararası ilaç sektörü ile çok merkezli çalışmalarda araştırmacı veya ulusal koordinatör olarak görev aldı. Ayrıca Türkiye?de yürütülen çeşitli tek merkezli ve çok merkezli çalışmalarda görev aldı. Türkiye?de yapılmış olan değişik klinik araştırma kurslarından sertifikaları olup, ayrıca ACRP tarafından yapılan uluslararası sınav sonucu sertifikalı klinik araştırmacı ünvanına sahip oldu. Klinik araştırmalar ile ilgili çok sayıda toplantıda konuşmacı ve katılımcı olarak yer almış olup, Türkiye?deki tek klinik araştırma dergisi olan İKU Dergisi?nin idari editörü olarak çalışmaktadır. Ayrıca Clinical Trial Magnifier adlı bir klinik araştırma dergisinde Danışma Kurulunda yer almaktadır. Bir süre Merkezi Etik Kurul üyeliği yapmış olup, Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar odasının sorumlusudur. 60'tan fazlası yurtdışında olmak üzere çok sayıda bilimsel dergide yayınlanmış makalesi vardır. Ayrıca Klinik Araştırmalar Kitabı, Bilimsel Yayınlar Kitabı gibi çeşitli kitapların editörlüğünü yapmış olup, Kahve ve Sağlık adlı bir kitabı vardır. Halen Febril Nötropeni Derneği ve Klinik Araştırmalar Derneği'nin başkanlıklarını yürütmektedir.