Niye Yazıyoruz

Yazarlar
Dr. Emin Kansu

  1. Bilimsel makale yazılmasındaki temel amaçları bilmek
  2. Makale yazımındaki genel formatı kavramak
  3. Bir makale yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri bilmek
  4. Makale içeriğinin ne olması gerektiğini anlamak
  5. Bir bilimsel makalenin bölümlerini sayabilmek

Ülke insanlarının geleceği eğitime bağlıdır. Eğitimse , insanın okulda öğrendiği herşeyi unuttuğunda arta kalandır.

                                                                                                                                                                                                   Albert Einstein

Bilimsel araştırmalar temel veya uygulamalı da olsa tamamlandıktan sonra yazılmalı ve veriler bilim dünyasına sunulmalıdır. Bilimsel yazılar üst düzey akademik standartlarla hatasız yazılmalı, bilimsel dergiler öncelikli olmak üzere yayın organlarının ilkelerine ve yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir