SCI, Etki Faktörü

Yazarlar
Dr. Hamdi Akan

  1. Sitasyon (atıf) kavramını anlamak
  2. İmpakt (etki) kavramını ve hesaplamasını anlamak
  3. SCI'yi tanımak
  4. SCI'de sitasyon sayısı bulmayı bilmek
  5. H, Eigen ve benzeri faktörleri anlamak
  6. Google Scholar (Akademik) atıflarını anlamak
  7. Türkiye'de atıf dizinini bilmek

Sitasyon ya da atıf uzun yıllardır yurtdışında uygulanmasına karşın Türkiye'de akademik yükseltmelerde bir kriter olmasından sonra dikkati çekmiştir. Bir bilimsel yazının okunurluğunu gösteren bir parametre olan atıf'ı özel bir şirket olan Thompson-ISI hesaplamakta ve yayınlamaktadır. Aynı şirket, oluşturduğu veri tabanları sayesinde dergilerin okunurluğunu ve bir anlamda değerini yansıtan "İmpakt (Etki) Faktörü" hesaplaması yapmaktadır. Bu bölümde bahsi geçen bu kavramların anlamı, hesaplama yöntemleri ve diğer impakt (etki) göstergeleri anlatılacak ve Türk dergilerinin durumu gözden geçirilecektir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir