Tablo ve Görsel Ögeler

Yazarlar
Dr. Hamdi Akan

  1. Tablo niye yapılır?
  2. Tablo nasıl yapılır?
  3. Resim koşulları ne olmalı?
  4. Şekiller nasıl yapılır?
  5. Grafiklerde neye dikkat edilmeli?

Bilimsel yazıların tablo, resim, şekil ve grafik gibi görsel öğelerle desteklenmesi hem yazının çekiciliğini arttırır hem de yazının tamamının okunmasına gerek kalmadan mesajının kısaca verilmesini sağlar. Dolayısı ile okura zaman kazandırır. Hem de yazı içerisinde okunduğunda anlaşılması ya da kavranması güç olan analiz, görüntü ya da sonuçların daha kolay ortaya çıkmasını sağlar.

Genellikle tıbbi makalelerin hakemler tarafından değerlendirilmesinde yayınların içerisinde gereksiz yere ve çok sayıda kullanılan tablolar, kalitesi iyi olmayan resimler, ya da doğru seçilmemiş şekil ya da grafikler ciddi sorun olabilir ve yazının yayınlanmasında gecikmelere yol açabilir.

Bu bölümde bir makaleyi yayın için değerlendirmeye gönderirken doğru tablo, şekil ya da resim seçimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar irdelenecektir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir