Kılavuz ve Konsensus Nasıl Hazırlanmalı/Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Bahadır M. Güllüoğlu
Dr. Sertaç Ata Güler

  1. Tıbbi uygulama kılavuzlarının tanımını yapabilmek, amaçlarını anlatabilmek
  2. Kılavuzu kimlerin hazırlaması (paydaşlar) gerektiğini bilmek
  3. Kılavuz hazırlama aşamalarını sıralayabilmek
  4. Kılavuz için özgün soru hazırlayabilmek
  5. Kılavuz hazırlamada yayın taraması sonrası kanıt tablosu yapabilmek
  6. Konsensus işleminin ne zaman gerektiğini ve konsensus tavsiyelerinin oluşturulması için geçilen aşamaları sıralayabilmek
  7. Konsensus oluşturma formatlarının neler olduğunu ve her birinin temel özelliklerini anlatabilmek
  8. Kılavuzlarda ekonomik analizin neden gerektiğini öğrenmek, analiz yöntemlerini sayabilmek
  9. Kılavuzların ekspertiz değerlendirmesinin (appraisal) neden ve nasıl yapıldığını anlatabilmek
  10. Kılavuzların hangi kısımlardan oluştuğunu ve nasıl yazılması gerektiğini bilmek

Tıbbi uygulamalar için kılavuz hazırlanması hem iyi klinik uygulama için hem de sürekli tıp eğitimi için önemlidir. Kılavuz hazırlanması için iyi bir ekip çalışması ve sabır gereklidir. Olabildiğince geniş bir yelpazede paydaşların katılımı ile kılavuz hazırlanmalıdır. Kılavuzlar önceden belirlenen konu hakkında hazırlanan rasyonel, öz ve net sorulara kanıtlar çerçevesinde yanıt vermeli ve direkt tavsiyeler içermelidir. Yeterli kanıt olmadığı durumlarda ise konsensus oturumları sonrası tavsiye üretilmelidir. Kılavuzlar ömrü olan metinlerdir. Bu nedenle önceden güncelleme tarihi belirlenmelidir. Kılavuzların hazırlanmasından daha önemlisi kullanılması ve takip edilmesidir. Kullanılmayan, benimsenmeyen kılavuzun değeri yoktur. Bu nedenle katılımcı bir kılavuz hazırlamanın yanı sıra rasyonel ihtiyaçları görerek buna yönelik bir kılavuzun ortaya konması için çalışılmalıdır. Hazırlanan kılavuzun mutlaka ekspertiz incelemesi bağımsız bir otorite tarafından yapılmalıdır. Hazırlanan kılavuzun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için geniş bir değerlendirme sistemi hazırlanmalıdır. Buradan elde edilen bilgiler doğrultusunda bir sonraki güncellemede gerekli revizyonlar yapılmalıdır. Kılavuzlar yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede hazırlanıp yazılabilmektedir. Ancak her 2-3 yılda bir güncellenmelidir. Kılavuzlarda bölüm olarak; amaç, kapsam, paydaşların tanıtımı, klinik sorular, kanıt tarama yöntemi, bulunan kanıtlar ve seviyeleri, kanıt tablosu, yapıldı ise konsensus yöntemlerinin tarifi, konsensusa ulaşılan konular, konsensus düzeyi, nihai tavsiyeler ve ekspertiz inceleme yöntemi yer almalıdır. Bunların dışında da kılavuz hazırlama komitesi gerekli gördüğü bölümleri kılavuza ekleyebilir.      

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir