Kongre Bildirisi (Özet) Yazımı

Yazarlar
Dr. Fatih Aydoğan

  1. Bilimsel değeri az olan çok sayıda bildiri yerine sayısı az olsa da bilimsel değeri yüksek olan çalışmaları tercih edebilmek.
  2. Bildiri özetini yazım kurallarına göre hazırlayabilmek.
  3. Özet içeriğinin çalışmayla ilgili hangi soruların cevabını içerecek şekilde olduğunu bilmek.
  4. Bildirinin ilgi çekmesi için uygun başlık seçebilmek.
  5. Bildiride yer alacak isimlerin çalışmada emeği olanlar arasından seçebilmek.
  6. Bildiri özetini değerlendirme için göndermeden önce çalışmada yer alan yazarlar tarafından okunmasının ve onay alınmasının önemini bilmek.
  7. Bildiriyi sisteme yüklemek için son bildiri gönderme tarihine kadar beklenmemesi gerektiğini bilmek.

Özet: Son yıllarda düzenlenen bilimsel toplantıların (kongre, konferans, sempozyum) sayısında artış olmuştur. Bu toplantılar güncel uygulamaların ve yeniliklerin anlatılmasının yanı sıra bilimsel çalışmaların sunulmasına da fırsat vermektedir. Bilimsel toplantılar çalışmaların makale olarak yayımlanmadan önce bildiri olarak sunulup podyuma ilk çıktığı yerlerdir. Bildiri hazırlamak, bilimsel araştırmaların ilk aşamalarından olduğundan bildiri özetinin düzgün hazırlanması önemlidir. Bu yazıda bilimsel toplantılara gönderilecek bildiri özetlerinin nasıl hazırlanacağı anlatılacaktır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir