Poster Nasıl Yazılmalı/Hazırlanmalı

Yazarlar
Dr. Atakan Sezer

  1. Poster sunumunun ne olduğunu tarif edebilmek
  2. Poster sunumunun bölümlerini bilmek
  3. Poster sunumunun amacını kavramak
  4. Poster dizaynının nasıl hazırlandığını bilmek
  5. Poster sunumunda dikkat edilecek kuralları öğrenmek

Poster sunumları, bir araştırmanın sonuçlarını görsel ve sözel öğelerini ön planda tutarak sunan akademik iletişimin en etkin olduğu bilimsel faaliyetlerdir. İyi bir poster sunumu hazırlamak için ilk basamak hedef kongre ve dinleyici kitlesinin tespit edilmesidir. Poster sunumları bir araştırma yazısının özeti olmamakla beraber yapısal olarak başlık, yazar isimleri, özet, giriş veya amaç, materyal ve metod, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür ve kaynaklar bölümlerinden oluşur. Basılı bir posterin dizaynında metin kısmı posterin %20?sini, görsel öğeler %40?ını ve beyaz alanlar %40?ını oluşturmalıdır. Poster sunumunun metin hazırlıkları bittikten sonra basım öncesi kontrol edilmelidir. Elektronik ortamda yedeği saklanmalıdır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir