Editöre Mektup Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Atakan Sezer

  1. Editöre mektup yazım esaslarını öğrenmek
  2. Editöre mektup gönderilme esaslarını bilmek
  3. Editöre mektubun yayınlanma esaslarını kavramak
  4. Editöre mektubun yapısal esaslarını bilmek
  5. Editöre mektup yazımının zamanlamasını bilmek

Düşünülüp de söylenmeyen, söylenip veya üretilip de yazılmayan bilginin akademik normlar dahilinde bir dergi editörüne metin halinde gönderilmesi ?Editöre Mektup? olarak sınıflandırılabilir. Bir makale hakkında yorumları, yeni bir hipotezi, kısa bir olgu veya olgu serisini, bir ilacın yan etkisini kısa, özlü, hedefe yönelik yazılarla ifade eden editöre mektuplar okuyucular için önemi olan, yayınlanmış yazıya veya dergiye katkı sağlayan okuyucu ile yazar arasındaki organik köprülerdir. 

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir