Teknik Not Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Mehmet Bayramiçli

  1. Teknik notun tanımını yapabilmek
  2. Teknik not kurgulamasını bilmek
  3. Teknik notun hangi dergiler için uygun olduğunu kavramak
  4. Teknik not içerisinde yer alması gereken unsurları sayabilmek
  5. Teknik notun yazımında göz önüne alınması gereken hususları bilmek

Özgün bir yöntem veya tekniği tarif eden kısa makale olarak tanımlanabilecek ?Teknik not? tıp dergilerinde yer alan yazı tiplerinden biridir ve diğer ?alt-yazı tiplerinden? bazı biçimsel farklılıklar gösterir. Bu yazı tipi daha çok cerrahi bilimler, girişimsel klinik tıp konuları veya deneysel araştırma alanlarında yayın yapan dergilerde yer bulur. Yazı formatı gönderilecek derginin yazım kurallarına göre belirlenir. "Teknik Not" pratikte değeri olan bir yenilik getirmeli, var olan yöntemlere üstünlüğü olan bir ilerleme veya kolaylık sağlamalı ve bu üstünlükler yazıda açık, dolaysız ve kısa biçimde vurgulanabilmelidir.

 

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir