Yazı Başlığı

Yazarlar
Dr. Hasan Karanlık

  1. Tıbbi makalede başlık yazımına bilimsel yaklaşım becerisini kazanmak
  2. Başlıkla hedeflenen mesajı etkin şekilde okuyucuya ulaştırmayı bilmek
  3. Makale kalitesini arttırmaya yönelik stratejik becerileri kazanmak
  4. Tıbbi makalede kullanılan başlık türlerini öğrenmek
  5. Başlıkta doğru kelimeleri seçebilmek

Bir makalenin hedeflenen okuyucu kitlesine ulaşmasında başlık çok önemlidir. Başlık ve oluşturduğu ilk izlenim okuyucunun makaleye ilgisini belirleyecektir. İyi bir başlık en az sayıda kelimeyle makaleyi en iyi anlatan sözcükler dizisidir. Başlık hazırlanırken başlığın uzunluğu, kelimelerin sıralanışı ve birbirleriyle olan ilişkisine dikkat edilmelidir ve bu amaçla hem anlam hem yapı olarak makaleye en uygun başlık oluşturulmalıdır. Bu bölümde başlık yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmaktadır. 

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir