Yazarlar

Yazarlar
Dr. Hasan Karanlık

  1. Makale yazımında yazar listesi oluşturulurken dikkat edilecek hususları bilmek
  2. Tıbbi makalede yazar olarak yer alabilmek için gerekli koşulları öğrenmek
  3. Yazarların sorumluluklarını sayabilmek
  4. İsim sırasının nasıl oluşturulduğunu bilmek ve kavramak
  5. Yazar listesi ve sıralaması yapılırken sıklıkla yapılan etik ihlalleri bilmek

Bilimsel bir makalede yazar sıralamasına giren araştırmacıların çalışmanın tasarım, verinin toplanması, analizi ve yorumlanmasına aktif katkı sağlamak, yayını hazırlamak veya önemli katkı ile düzeltmek ve yayımlanmadan önceki son halini kontrol ederek onaylamak koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Bu bölümde yazar listesi oluşturulurken dikkate alınması gereken durumlar ve yazarlık koşullarını yerine getirme kriterleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir