Çıkar çatışması bildirimi ve şeffaflık

Yazarlar
Dr. Hasan Karanlık

  1. Çıkar çatışması ve şeffaflık ne demektir?
  2. Tıbbi makalelerde çıkar çatışması ne şekilde olabilir?
  3. Çalışmalarda kullanılan finansal desteğin belirtilmesinin önemi nedir?
  4. Makale yazımında sık karşılaşılan etik dışı davranışlar nelerdir?
  5. Dürüstlük ve açıklığın makale yazımındaki önemi nedir?
  6. Çıkar çatışması ve şeffaflık tanımını yapabilmek
  7. Tıbbi makalelerde çıkar çatışmasının nasıl olabileceğini açıklayabilmek
  8. Çalışmalarda kullanılan finansal desteğin belirtilmesinin önemini kavramak
  9. Makale yazımında sık karşılaşılan etik dışı davranışları sıralayabilmek
  10. Dürüstlük ve açıklığın makale yazımındaki önemini anlatabilmek

Çalışmalarda kullanılan her türlü finansal destek hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Çalışmanın tasarlanması, yürütülmesi, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması, makalenin hazırlanması, gözden geçirilerek onaylanması aşamalarında görevli araştırmacılar açık olarak belirtilmelidir. 

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir