Olgu Sunumu/Serisi Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Nuh Zafer Cantürk

  1. Olgu sunumunun ne olduğunu kavramak
  2. Olgu sunumunun bölümlerini sayabilmek
  3. Olgu sunumu yazabilmek
  4. Sunulan olgunun metinde nasıl tanımlandığını bilmek
  5. Sunulan olgunun tartışmasının nasıl yapıldığını bilmek

Kanıta dayalı tıbbın ön planda olduğu çağımızda yayınların hiyerarşik değerlendirilmesi yapıldığında olgu sunumu ve olgu serileri en alt seviyelerde yayınlardır. Tıp eğitimi 19. yüzyıldan itibaren köklü değişim gösterse de her zaman ilginç bulgular ve olgular literatüre yön vermiştir. Bu yüzden her hekim mesleki uygulamaları sırasında karşılaştığı ilginç olguları literatüre katkılarını literatürü tarayarak tartmalı ve giriş, olgu sunumu ve geniş literatür taraması ile birlikte sunmalıdır. Ancak esas olan yeni bir olguyu sunmak yanında böyle bir olguya yeni bir tanı veya tedavi yöntemi kullanıldı ise diğer meslektaşlara detaylı şekilde bunu duyurmaktır. Bunu yaparken de hangi dergilerin bu tür olgu sunumlarını yayınlayabileceğini araştırıp o dergilere yazıyı göndermek gerekir. Makalenin başlığı ve özet kısmıda okuyucunun ilgisini çekecek şekilde oluşturulmalıdır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir