Derleme Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Nuh Zafer Cantürk

  1. Derleme makalenin ne olduğunu, hazırlama prensiplerini bilmek
  2. Derleme makalenin nasıl yazıldığını öğrenmek
  3. Derleme makalenin bölümlerinin neler olması gerektiğini bilmek

Literatür hangi konuyu araştırırsanız araştırın oldukça geniştir. Bir araştırmacı bazen tüm bilgiye ulaşamaz. Bu nedenle kapsamlı makalelere gereksinim duyarız. Derleme yazısı yapısal olarak araştırma makelesinden farklılık göstermekte olup eleştirel bir yaklaşımla yazılır. Faydalı bir derleme makale belli bir soruna veya onunla ilgili sorunlara cevap arar. Bu tür derlemeler kendilerine güvenilir kaynaklar arayan hekimlere problem üzerinde araştırmaların nerelere vardığını gösterir. Bu nedenle derleme yazısı yazmadan ilgili literatür derinlemesine taranmalı ve okunmalıdır. Derleme makaleler giriş, tartışma ve sonuç kısımlarından oluşur. Giriş kısmında amaç ve niçin böyle bir yazı yazmaya niyetlendiğiniz açığa kavuşturulmalıdır. Tartışma kısmında ise literatür belli bir sıra ile girişte ortaya konan soruyu yanıtlayacak şekilde irdelenmelidir. Okur derlemeyi okuyup bitirdiğinde en azından konuyla ilgili nelerin bilinmediği hakkında bir görüş sahibi olmalıdır. Yazıları okuyanlar sonunda "Bütün bunlar ne anlama geliyor" sorusuna yanıt veren bir sonuca ulaşmalıdır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir