Girişimsel Orijinal Araştırma Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Mustafa Ümit Uğurlu

  1. Girişimsel araştırma kavramını tanımlamak
  2. Girişimsel araştırma protokolü yazımı hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Makale yazımında uluslarası kabul edilen kuralları kavramak
  4. IMRAD, CONSORT, akış şeması gibi kavramlar hakkında bilgilendirilmek
  5. Bazın girişimsel araştırmaların raporlanmasında faydalanılabilinecek kılavuzlar hakkında bilgi edinmek
  6. Makale alt bölümlerinin içermesi ve içermemesi gereken bilgileri öğrenmek

 

Bilimsel araştırmalar bilimsel arenaya katkıda bulunmada ve bilimsel iletişimde en etkili yoldur. Araştırma yöntemi olarak girişimsel işlemlerin seçildiği araştırmalarda terapötik ajanlar, profilaktik ajanlar, diagnostik ajanlar, cerrahi prosedürler ya da sağlık servisi politikaları uygun protokol dahilinde incelenir ve sonuçları raporlanır. Bilimsel makalelerin raporlanmasında uluslararası kabul görmüş yöntemler mevcuttur. Bu bölümde kısaca girişimsel araştırmalar tanımlanacak, raporlamada dikkat edilecek hususlara değinilecektir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir