Gözlemsel Orijinal Araştırma Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Can Atalay

  1. Gözlemsel orjinal araştırma türlerini saymak
  2. İleriye dönük kohort çalışmanın tanımını yapmak
  3. Olgu-kontrollü çalışmanın tanımını yapmak
  4. Geriye dönük kohort çalışmasının tanımını yapmak
  5. Gözlemsel orjinal araştırma yazılarının giriş bölümünde yazılması gerekenleri saymak
  6. Gözlemsel orjinal araştırma yazılarının metot kısmında yer alması gerekli unsurları saymak
  7. Gözlemsel orjinal araştırma yazılarının bulgular kısmının nasıl yazılması gerektiğini kavramak
  8. Gözlemsel orjinal araştırma yazılarının tartışma bölümlerinin neleri içermesi gerektiğini bilmek

Yayınlanan gözlemsel çalışmaların içeriğinin zenginleştirilmesi bu çalışmalardan doğru çıkarımların elde edilmesini ve yeni çalışmaların planlanmasını sağlayacaktır. Gözlemsel çalışmaların iyi bir şekilde bildirilmesi çalışmanın kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya koyacaktır ve çalışma sonuçlarının doğru yorumlanarak uygulanmasını sağlayacaktır. Gözlemsel çalışmalarda belirtilen konularda standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla rehberler oluşturulmaktadır. Makalelerin iyi yazılmasına yönelik hazırlanan rehberler tavsiye niteliğinde olup sürekli yenilenme ve gelişmeye açık metinlerdir. Bu rehberleri dikkate alarak yazılan makaleler yazarlar, hakemler ve editörler arasında ortak bir kavram oluşmasını sağlayacağından önemlidir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir