Temel Bilimler Dergilerine Yollamak Üzere Orijinal Makale Nasıl Yazılır?

Yazarlar
Dr. Berrak Yeğen

  1. Temel tıp bilimleri alanında yapılmış olan deneysel çalışmaların makale haline getirilmesi sürecinin basamaklarını sıralamak
  2. Makalenin Gereçler ve Yöntemler bölümünde kimyasallar, örnekler, aygıtlar ve denekler ile ilgili mutlaka belirtilmesi gereken özellikleri tanımlayabilmek
  3. Makalenin sonuçlarının şekiller ve tablolar kullanılarak sergilenmesinin çeşitli örneklerini hazırlamak
  4. Makalenin Giriş ve Tartışma bölümlerinin yazımı için çalışma konusuna uygun plan oluşturabilmek
  5. Makalenin bölümlerinin yazımını tamamladıktan sonra Özetin ve başlığın son şeklini verebilmek
  6. Makalenin basıma hazır son haline gelmeden önce yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmek

Makalenizi yazıma hazırlamadan önce makalenizi göndereceğiniz dergiyi belirlemeniz, belirlediğiniz derginin ?Yazarlara Bilgi? metnini ve içinde belirtilen kuralları dikkatle okumanız gerekir. Yanlış bir dergiye yönlenmiş bir çalışma, ne kadar değerli olursa olsun, kabul edilmeyecektir. İlk yapılması gereken, çalışmanın bulgularını en iyi sunan ve ?ilk bakışta anlaşılabilen? açıklıktaki tabloları ve şekilleri oluşturmaktır. Yazının en can alıcı bölümü olan Yöntemler bölümü çalışmada tam olarak ?ne? yaptığınızı mümkün olduğunca kısa olarak anlattığınız, çalışmanızı, sadece konunun uzmanlarının okumayacağını akılda bulundurarak, detaylandırdığınız ve zaman sırasına göre yazdığınız bölümdür. Deneylerde kullanılan aygıtların ve kimyasalların, elde edilen örneklerin, mikroorganizmaların nasıl tanıtılacağına dikkat edilmelidir. Yapılan ölçümlerin hassasiyetleri, kimyasalların ve deney hayvanına verilen ilaçların konsantrasyonları ile veriliş yolları uygun şekilde belirtilmelidir. Bir deney hayvanı çalışmasında önce hayvanların nasıl elde edildiği ve hayvanların tutulma (barınma) koşulları yer almalıdır. İnsan deneklerle çalışma yürütüldü ise alınan Etik Kurul onayları ve çalışmanın Helsinki Deklarasyonuna uygunluğu belirtilmelidir. Bulgular bölümü, şekiller ve tablolar üzerinde düşünülerek, deneyleri ?neden ve nasıl yaptınız?? soruları akılda tutularak, temel ve en önemli bulgular başta gelecek şekilde sunulmalıdır. Giriş bölümü, ortaya konulan problemi özetlemeli, konu hakkındaki genel bilgileri ve önceki araştırmaların sonuçlarını sunmalı ve hedef okuyucu kitlesinin ilgisini çekecek bir bakış açısından makalenin amacını açık ve net bir biçimde açıklayabilmelidir. Tartışma bölümü sonuçları özetleyen bir paragrafla başlayıp bu sonuçların niçin özgün ve önemli olduğunu açıklamalıdır. Sonuçların neleri değiştireceği tartışılıp, diğer çalışmalarla çelişiyorsa bunun olası nedenleri irdelenip, gerçekçi çıkarımlarla Tartışma sonlandırılmalıdır. Makalenin yazımı bitince, tüm metne gerek kalmadan okuyucunun makaleyi anlayabileceği bir Özet ile anlaşılır, tanımlayıcı ve net bir Başlık yazılmalıdır. Sonuç olarak, dilbilgisi ve yazım hatalarından kaçınarak, paragraflar arasında geçiş cümleleriyle akıcı ve anlamlı olan, okuyucuyu sürükleyen bir metin hazırlanmalıdır. İlk taslak tüm eş-yazarlara, tabloları ve şekilleri ile birlikte, iletilerek kendilerinden yazıyı eleştirmeleri ve basım için değerlendirilmeye göndermek üzere onayları istenmelidir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir