Makale Yazımında Dil Sorunu ve Yazı Yazarken Yapılan Hatalar

Yazarlar
Dr. Ayhan Kuzu

  1. Makale yazımında karşılaşılan dil sorunlarını bilmek
  2. Makale yazımı sırasında yapılan dil kullanımındaki yanlışları bilmek
  3. Makale yazımında doğru dili kullanabilmek
  4. Sade makale yazımını öğrenmek
  5. Makale yazımında doğruluk ilkesini kavramak
  6. Makale yazımında kesinlik ilkesini bilmek ve uygulayabilmek
  7. Makale bölümlerine uygun içeriklerin nasıl yazılacağını bilmek

Her türlü makale yazımında iki şekilde hata yapıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki makalede kullanılan dilin yetersizliği, diğeri ise makalenin yazınında yapılan yapısal hatalardır. Makale yazımında yapısal olarak ne kadar mükemmel bir ürün çıkarılırsa çıkarılsın anlatım dilinin yetersiz olması durumunda yayınlanabilirlik olasılığı azalmaktadır. Dilde sadelik makale yazımında en önemli unsurlardan birisidir. Ayrıca doğru gramer kullanımı yazının ifade bütünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Ancak bunların dşında da makale dilinde doğruluk ve kesinlik de göz önüne alınması gereken önemli unsurlar arasındadır. Bütün bunlara dikkat edilse dahi makalenin yazımında yapısal hatalar yapılırsa yine makalenin editöryal süreçte reddedilme olasılığı yükselir. Makalenin her bir kısımında o kısıma özgü içeriğin gereği minimum da olsa sunulmalıdır. Bu şekilde yapılan yapısal hatalar arasında giriş kısmının gereğinden fazla uzun tutulması, yöntem kısmında araştırmanın isteyen herkesçe tekrar yapılabilmesi için gerekli bilgilerin okuyucuya sunulmaması, sonuçlar kısmının karmaşık bir şekilde sunulması ve tartışmada araştırıcıların elde etmediği sonuçlardan bahsedilmesi veya elde edilen sonuçların gereğinden fazla spekülatif olarak abartılı sunulması yer almaktadır.     

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir