Yazıyı Nasıl Yayına Yollayalım

Yazarlar
Dr. Tamer Akça

  1. Çalışmanın ne tür bir dergide yayınlatmanın doğru olacağını bilmek
  2. Uluslararası dizin, atıf ve etki faktörü kavramlarını öğrenmek
  3. Derginin yazım kurallarının incelenmesi gerektiğini bilmek ve yazının bunlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak
  4. Bir dergiye makale başvurusu yapabilmek
  5. Bir dergiye gönderilen makalenin hangi aşamalardan geçtiğini bilmek

Ülkemizde yürürlükte olan akademik yükseltme ve atama ölçütlerine sürekli olarak yenilerinin eklenmesi sonucu akademik yayın hayatı içinden çıkılmaz bir durum almıştır. Bu süreç kendi özel koşullarını yaratmış ve özellikle doçentlik sınavı öncesinde yayınlardaki nitelik/nicelik dengesinde nitelik aleyhine önemli bir bozulma yaşanmaya başlamıştır. Bu da hem yayın yapan akademisyeni, hem de bu yayını değerlendiren dergi editörlerini zor durumda bırakmaktadır.

Bilim dünyasının hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen ?yayınla ya da yok ol? kuralı, günümüzde artık ?yayınla, yine de yok ol? noktasına gelmiştir.

Bugün bir yandan akademisyenler en hızlı şekilde yükseltme ve atamalar için asgari şartları ve olası jüri üyelerini tatmin edecek sayıda çalışma yürütüp, bunları yayınlatmak çabasına düşmüşken, öte yandan dergi editörleri de hem niteliksiz yayınları ayıklamak hem de bilimsel ve etik sorumluluklarını yüklendikleri dergilerin yayın hayatının uzun soluklu olması için çaba göstermek durumundadırlar.

Yürütülen bir çalışmanın yayın haline getirilmesi bilim dünyasının genel beklentisi olduğuna göre, pratikte her çalışmanın akademik bir ortamda yayınlanmasının amaçlandığı varsayılabilir. Amaç çalışmanın bir makaleye dönüşmesi olduğunda, çalışmayı yapan kişinin bu makalenin nerede ve nasıl yayınlanacağı konusuna kafa yormuş olması gerekmektedir. Bu nedenle de bir çalışmaya başlandığında, eş zamanlı olarak bunun hangi dergide değerlendirileceği konusu da dikkatle düşünülmelidir. Böylece çalışma ilgili derginin yazım kuralları daha başlangıçta dikkate alınarak makale o tarzda yazılabilir ve gereksiz zaman kaybından kurtulmak mümkün olabilir.

Bu bölümde hazırlanan makalenin ne tür bir dergiye nasıl gönderileceği konusunda bilgiler aktarılacaktır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir