Yazar, Hakem, Editör İlişkisi

Yazarlar
Dr. Rasim Gençosmanoğlu

  1. Makaleyi değerlendirme için gönderirken editöre kapak yazısı yazmanın önemini kavramak
  2. Kapak yazısı içerisinde yer alması gereken unsurların ne olduğunu bilmek
  3. İtinalı makale yazımının yollarını öğrenmek
  4. Hakem atanması ve hakemden beklenenler hakkında bilgi sahibi olmak
  5. Hakemlerin değerlendirme raporlarını hazırlarken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini bilmek
  6. Hakemlik raporlarının hazırlama süreci hakkında bilgi sahibi olmak

Yazar, editör ve hakem arasındaki ilişki süreci, yazarlar tarafından kaleme alınan bilimsel bir makalenin basılmak üzere değerlendirilmesi amacıyla uygun bulunan bilimsel bir dergiye gönderilmesiyle başlar. Ancak, konuya geniş açıdan bakıldığında, bu ilişkinin iletişimin ilk adımından çok önce şekillenmeye başladığı görülür. Çünkü, editör ve makale hakemleri de bu görevleri üstleninceye kadar geçen zaman diliminde birçok bilimsel makale yazmışlar ve yazar sıfatıyla benzer ilişki ve iletişimler kurmuşlardır. Dolayısıyla, yazar, editör ve hakem arasındaki ilişki bilimsel yaşamı aktif olarak devam eden her bilim insanının değişik zaman dilimlerinde değişik konumlarda yer alabildiği bir döngü gibi de değerlendirilebilir. Bu döngüdeki karşılıklı iletişim adımları bu bölümde ayrıntılarıyla irdelenmiştir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir