Dergi Makale Tipleri

Yazarlar
Dr. Hamdi Akan

  1. Dergilerde yayınlanan yazı tiplerini bilmek
  2. Dergilerde yayınlanan yazı tiplerinin özelliklerini anlamak

Dergilerde çeşitli tipte yazılar yayınlanır ve bunların hepisinin amacı farklıdır. Derlemeler, orjinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa iletişimler ve görsel sunumlar bunlar arasındadır. Bir dergiye yazı gönderirken ne tip yazı kabul ettiğinin ve bunların yazım kurallarının bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle dergilerde yer alan ''Yazarlara Bilgiler'' bölümü dikkatle okunmalı ve gönderilecek yazılar dikkatle hazırlanmalıdır. Bu bölümde bilimsel dergilerde yer alan yazı tipleri konusunda bilgi verilecek ve yazarlar için konulan dergi/lere özel ve genel kuralların önemi vurgulanacaktır.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir