Tıp Dizinleri Tarama

Yazarlar
Dr. Hamdi Akan

  1. Dizinleri taramanın amacını anlamak
  2. Tarama sırasında Boolean operatörlerinin kullanımı öğrenmek
  3. Tarama filtreleri ya da limitlerin nasıl işe yaradığını kavramak
  4. Tam metin makaleye nasıl ulaşılacağını bilmek
  5. MESH'in ne olduğunu bilmek ve ne işe yaradığını öğrenmek
  6. Tarama sonuçlarının düzenli olarak nasıl elde edilebileceğini öğrenmek
  7. Google'da etkin tarama tekniklerini kullanmayı bilmek
  8. Google Scholar (Akademik)'ın ne olduğu bilmek ve nasıl kulanıldığını öğrenmek

Bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin tıp dünyasına en önemli katkısı çok yoğun bilgiye, kısa sürede kolayca ulaşabilme olanağı sağlaması ve kanıtlarla konuşma olanağını vermesidir. Bunun getirdiği sorun ise, bu yoğun bilgi yoğunluğu içerisinde işe yarayacak kaynakları kısa sürede, etkili ve hedefe yönelik seçebilmektir. Tıp kaynakları ile yapılan taramaların çok önemli bir bölümü Pubmed üzerinde Medline taraması yapma yolu iledir. Pubmed altında 21 milyondan fazla kaynak olduğu göz önüne alınırsa burada yapılacak taramanın etkin yapılabilmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Bu yazıda da etkin tarama için kullanılan araçları özetleyip, tam metin makale bulmaya kadar geçen süreç hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Google'ın bu amaçla nasıl kullanılabileceği özetlenecektir.

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir