• Kılavuzun temel amacı, tıpta iyi yazı yazma konusunu bütün olarak ele alarak, bilişim teknolojilerinin yardımıyla hızla yenilenebilir, klasik eğitim süreçlerine uygulanabillir ve yeni projeler üretebilir bir yazım kılavuzu sunmaktır.
  • Tıpta İyi Yazı Yazma Kılavuzu'nun hazırlanmasında koşulsuz desteklerini esirgemeyen yazarlarımıza teşekkür ederiz.

ARAMA